Condició còsmica

Què faries si tingueres una gran quantitat de matèria i un googol d’anys (un 1 seguit de 100 zeros, és a dir, molt de temps). En un principi, potser sentiries el desig d’inflacionar-te una miqueta, d’expandir-te tan ràpidament com pogueres, de deixar anar unes poques energies i de refrescar-te. Passada aquesta primera etapa d’exaltació, et vindrien ganes de crear alguna cosa fent ús de les forces que acabes d’adquirir. Amb poca traça al principi, però amb material de sobra, faries algunes protogalàxies. A continuació, voldries elaborar més les teues creacions, formar elements més pesants, sistemes estel·lars i núvols de matèria.

blog-al-centre-de-la-galaxia-espiral-ngc-3521

Amb tota la varietat d’objectes i substàncies que acabes de crear, per què no augmentar la complexitat? Al cap i a la fi, les estructures complexes són més belles i tenen més potencial. I si pots augmentar la complexitat fins a arribar a fer que la matèria puga començar a espavilar-se amb els seus propis mitjans? I si els nous éssers vius hereten la teua vocació expansiva, i es dediquen a col·laborar i a competir entre ells per a estendre’s i per a evitar desaparéixer?

ngc-7635-nebulosa-burbuja

Finalment, podries arribar a tindre estructures de matèria que foren conscients d’elles mateixes i que et comprengueren cada vegada més i més. I a què es dedicarien? A sobreviure i a expandir-se, per descomptat. Com tu. Poc a poc, aquests éssers intel·ligents intentarien solucionar el seu problema més fonamental i inexorable: la seua mort. Avanços en alimentació, societat, higiene, medicina… i alguna porta falsa, com la religió.

la-tulipa-del-cigne

Intueixes que si ells medren i es fan més savis, podrien arribar a trobar la solució al teu principal problema, el que t’ha preocupat des de ben aviat: com sobreviure a la teua pròpia mort tèrmica, com esquivar el destí que et tenen reservat les irreversibilitats de l’entropia. És a dir, la teua condició mortal no és molt diferent a la d’aquells éssers. I quines eines poden utilitzar per a escapar de la teua mort, que també significa la seua mort? Les ja ben conegudes: expansió, col·laboració, competició, ampliació de coneixements, lluita per trobar solucions, vocació d’obrir camins. Ells són part de tu. La seua matèria és la teua matèria, la seua supervivència és la teua supervivència, el seu triomf és el teu triomf.

IC 59 and IC63 near Gamma Cas

Anuncis